top of page
Happiness Pose

מחשבון זכאות למשכנתא

מה זה מסלול זכאות למשכנתא?

מסלול משכנתא לזכאים – מי זכאי לקבלת ההטבה, כמה תקבלו והאם זה משתלם?

במדינת ישראל, מחוסרי דיור שרוכשים נכס נדל"ן למגורים יכולים לפנות אל משרד שיכון והבינוי, להנפיק תעודת זכאות ולקבל הטבה משמעותית, בדמות הלוואות משכנתא בתנאים ידידותיים במיוחד ובסכומים משתנים על פי תנאי הזכאות שלכם כל מה שצריך לדעת על חישוב המשכנתא לזכאים – במדריך הקצר שלפניכם.

מה זה מסלול זכאות למשכנתא?

אזרחים ישראלים המעוניינים לרכוש נכס נדל"ן יכולים ליהנות מהטבה משמעותית בהלוואת המשכנתא שלהם: הלוואה מסובסדת בתנאים מועדפים מטעם משרד הבינוי והשיכון ובסכומים של החל מ – 54,240 ₪ ועד לסכום מרבי של – 161,665 ₪, בריבית מרבית של 3% (ובכל מקרה ריבית נמוכה ב – 0.5% מהריבית לדיור שמפורסמת על ידי בנק ישראל), בריבית קבועה וצמודה למדד לכל אורך חיי המשכנתא.

מי יכול לקבל משכנתא לזכאים ואיך מחשבים כמה אתם יכולים לקבל?

על מנת ליהנות מהתנאים הנוחים לסיוע של משרד הבינוי והשיכון ברכישת הבית הראשון שלכם, עליכם להנפיק תעודת זכאות במשרד הבינוי והשיכון. במהלך ההנפקה, תתבקשו לספק נתונים כמו:

  • כמה שנים אתם נשואים?

  • כמה ילדים רווקים בני פחות מ – 21 יש לכם?

  • כמה אחים ואחיות תושבי הארץ יש לכל אחד מכם?

  • איזה סוג של שירות צבאי עשיתם ובמשך כמה חודשים?

  • האם הבית שאתם מבקשים לרכוש נמצא באזור עדיפות לאומית?

ועוד.

בכל שאלה כזו, קבועה שיטת ניקוד המעניקה לכם מספר נקודות ידוע ומאפשרת לכם סכום מרבי משתנה של ההלוואה. תהליך הוצאת תעודת הזכאות אורך לרוב בין 10 ל – 14 ימים, ולאחר קבלת תעודת הזכאות, תוכלו לגשת לכל סניף של הבנקים בישראל למשכנתאות ולקבל את הלוואת המשכנתא בתנאים מועדפים, כחלק מההלוואה הכוללת שלכם.

מי יכול לקבל משכנתא לזכאים ואיך מחשבים כמה אתם יכולים לקבל?
מה סכום המשכנתא שתוכלו לקבל במסלול לזכאים?

מה סכום המשכנתא שתוכלו לקבל במסלול לזכאים?

כאמור, הסכום הבסיסי שתוכלו לקבל בהלוואת משכנתא לזכאים בתנאים נוחים במיוחד תלוי בניקוד שתצברו לפי המענה על שאלות המערכת. מחשבון גובה המשכנתא לזכאים בהמשך הדף יסייע לכם לקבל הערכה בנוגע למספר הנקודות שתצברו וגובה ההלוואה שתוכלו לקבל ממשרד השיכון. הסכום המינימאלי של משכנתא לזכאים עומד כעת על 54,240 ₪ בצבירה של 599 נקודות בלבד, והסכום המרבי הוא 161,665 בצבירה של 2,200 נקודות ויותר, כאשר על סכום בסיסי זה ניתן לקבל תוספת של סכומים נוספים לפי מיקום הנכס: נכסים באזורי עדיפות לאומית, בנגב, בקווי העימות וברשימת ישובים נוספים, זכאים לתוספת של עד 4.5% מהסכום הבסיסי שנקבע להם.

איך מנפיקים תעודת זכאות למשכנתא?

את תהליך ההנפקה של תעודת הזכאות תוכלו לבצע בבנקים המספקים הלוואות משכנתא. התהליך אורך כאמור בין 10 ל – 14 ימים ובמהלכו תידרשו להגיש את המסמכים הבאים:

  • תעודת זהות כולל הספח

  • תעודת נישואים (גם הצהרה של ידועים בציבור תאפשר נטילת הלוואת משכנתא לזכאים)

  • אישור על השירות הצבאי או הלאומי שלכם כולל אורך השירות

  • מילוי מסמך הבנק בנוגע למספר אחים ואחיות

  • מסמכים נוספים על פי הצורך, כמו תעודת עולה חדש אם יש או אישור על נכות מהביטוח הלאומי

איך מנפיקים תעודת זכאות למשכנתא?
האם מדובר בהלוואה משתלמת?

האם מדובר בהלוואה משתלמת?

היתרונות של הלוואת משכנתא בריבית קבועה הם משמעותיים: לאורך חיי ההלוואה, ההחזרים נשארים קבועים ומאפשרים לכם לתכנן את התקציב המשפחתי בהתאם. הלוואת משכנתא לזכאים מאפשרת מחזור או פירעון ההלוואה ללא קנסות פירעון, בניגוד למשכנתא בריבית קבועה במסלולים אחרים. אנחנו ממליצים לא לוותר על ייעוץ משכנתא שיעזור להבין מה יהיה הגובה האופטימאלי של משכנתא לזכאים מתוך כלל המשכנתא שאתם נוטלים, ומה יהיה המסלולים הזולים והיעילים ביותר עבורכם לאורך חיי ההלוואה. מחשבון זכאות למשכנתא יעזור לכם להבין כמה נקודות זכות אתם יכולים לצבור ומה יהיה סכום הזכאות המוערך למשכנתא בתנאים מוטבים מטעם משרד הבינוי והשיכון.

bottom of page